פנסיה (גמל) ופיצויים

חוק הפנסיה מחייב את המעסיק, להפריש מדי חודש ההפרשות לגמל (פנסיה) לעובד, החל משכר החודש השביעי לעבודתו. החל מ-01.01.17 סכום ההפרשה עומד על 6.5% משכר מינימום 5,572 ₪, כלומר סכום של 362.18 ₪ לחודש.

על פי חוק, על המעסיק להפריש מידי חודש סכום לפיצויים בגובה 8.33% משכר מינימום. כלומר סכום של 464.15 ₪ בחודש.

העובד זכאי לפיצויים במקרה שפוטר, או מבקרה שהמטופל הועבר לבית אבות או נפטר.

במקרה של התפטרות העובד, יהיה זכאי העובד לפיצויים בגובה 6% בלבד משכר המינימום, ובתנאי שסיים לפחות 12 חודשי עבודה.

במקרה של פיטורי העובד, יהיה זכאי העובד לפיצויים בגובה 8.33% משכר המינימום, ובתנאי שסיים לפחות 12 חודשי עבודה.

חברות סיעוד:

הכספים המופרשים על ידי חברת הסיעוד בלבד מופקדים בחשבון בנק מזרחי, בסניף שדה התעופה.

עובד הזר רשאי לקבל את כספי הפיקדון שהופרשו ונצברו לזכותו, בתוספת רווחים, ולאחר ניכוי עמלות בשל ניהול חשבון הבנק ומס בשיעור סופי של %15.

ניתן להעביר לעובד הזר את סכום הפיקדון שנצבר לזכותו על-ידי העברה בנקאית, או במזומן –
ישירות לידי העובד.

1. אם מדובר בתשלום במזומן– הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות,
לאחר שעבר את ביקורת הגבולות בנמל התעופה בן גוריון, ולאחר שהגיש בקשה בכתב למשיכת
הכספים במזומן, בטווח של 30-10 ימים לפני מועד יציאתו מישראל.
2. אם מדובר בהעברה בנקאית – הפיקדון יועבר לחשבון בנק על שם העובד; בתוך 30 ימי
עבודה מיום שנודע לרשות האוכלוסין והגירה שהעובד עזב את ישראל לצמיתות.

למידע נוסף על הפרשות פנסיוניות ואחרות לפי צווי ההרחבה 

לברורים בדבר כספי הפיקדון של העובד ניתן לפנות ליחידת הפיקדונות ברשות האוכלוסין וההגירה:

באתר של רשות האוכלוסין העובד יכול לקבל מידע על כספי פיקדון שהופקדו לו (קישור לאתר)

או בשליחת מייל בציון שמו מספר דרכונו לכתובת מייל: Pikdonot@sa.piba.gov.il או בטלפון: 02-6294615/616/617/627/628/620

העובד יוכל למשוך את כספי הפיצויים והפנסיה (גמל) רק עם סיום עבודתו בישראל לצמיתות.

מחשבון של קו לעובד לחישוב פנסיה, פיצויים, הודעה מוקדמת, הבראה, חופשה וימי חופש

לחץ על עובדי סיעוד ומלא את הפרטים

לחץ כאן לפתיחת המחשבון של קו לעובד בחלון חדש

סגירת תפריט