תשלומי אגרות

ויזת עבודה למטפל

יש לחדש אחת לשנה. עלות חידוש אשרת העבודה 175 ₪, מתעדכן מעת לעת. ניתן לבצע את התשלום באתר רשות האוכלוסין וההגירה, ליידע את התאגיד והמדבקה תודבק בדרכון העובד מיד אם הגעת המדבקה ע“י נציג מהתאגיד.

היתר העסקת עובד זר

חובה לחדש לפני מועד פקיעתו, כל חידוש תקף ל-4 שנים, עלות חידוש היתר 310 ₪ מתעדכן מעת לעת. ניתן לבצע תשלום עבור חידוש ההיתר בעצמכם באתר רשות האוכלוסין וההגירה וליידע את התאגיד.

לבירור מידע ומצב הטיפול בקשה להיתר העסקת עובדים זרים ובקשות להארכת רישיונות בענף הסיעוד מטעמים הומניטריים מיוחדים וחריגים (ועדה20) לחץ כאן

כסף
סגירת תפריט