תשלומי אגרות

ויזת עבודה למטפל

יש לחדש אחת לשנה. עלות חידוש אשרת העבודה 175 ₪, מתעדכן מעת לעת. ניתן לבצע את התשלום באתר רשות האוכלוסין וההגירה, ליידע את התאגיד והמדבקה תודבק בדרכון העובד מיד אם הגעת המדבקה ע“י נציג מהתאגיד.

היתר העסקת עובד זר

חובה לחדש לפני מועד פקיעתו, כל חידוש תקף ל-4 שנים, עלות חידוש היתר 310 ₪ מתעדכן מעת לעת. ניתן לבצע תשלום עבור חידוש ההיתר בעצמכם באתר רשות האוכלוסין וההגירה וליידע את התאגיד.

סגירת תפריט