קבצים חשובים

בדף זה תמצאו קבצים שימושים וחשובים להעסקת עובד זר בסיעוד. אין חובה להשתמש בקבצים אלה אבל מומלץ הם יעזרו בהגנה נגד תביעות עתידיות.

טופס רישום עבודה יומי

בטופס זה על העובד למלא כל חודש באיזה יום הוא עבד ובאיזה יום לא עבד ומאיזו סיבה לא עבד באותו יום (חופש, מנוחה, חג, מחלה), ולהגיש למעסיק חתום בסוף החודש. בכל תחילת שנה יש לתת לעובד 12 דפים 1 לכל חודש (לא לשכוח לשנות את התאריכים).

תלוש שכר חודשי

אין חובה על המעסיק לתת לעובד הזר תלוש שכר חודשי אבל מאוד מומלץ (כהגנה נגד תביעות עתידיות) לתת לעובד נייר שמסביר לו כל חודש על מה ירד לו כסף מהשכר בסיס (ניקוים מותרים על פי חוק, מקדמות שקיבל וצריך להחזיר ועוד) ועל מה הוא קיבל תוספת (שבתות שבהם עבד, חגים שעבד ועוד). בנוסף לרשום כמה ימי חג היו לו באותו חודש וכמה ימי חופש ניצל באותו חודש. על העובד לחתום על התלוש ולקבל העתק.

קבלת מקדמה

על כל תשלום כספי לעובד הזר יש להחתים אותו על טופס קבלת מקדמה שבה מצוין הסכום והתאריך

כתב קבלה וויתור

כל עובד שסיים את עבודתו וקיבל את כל המגיע לו צריך לחתום על כתב קבלה וויתור שהוא מצהיר שקיבל כל מה שהגיע לו ואין לו דרישות נוספות.

מכתב התפטרות

כל עובד שרוצה לסיים את עבודתו אצל המעסיק חייב לתת למעסיק ולתאגיד מכתב התפטרות.

חוזה העסקה לדוגמה

כל עובד ומעסיק צריכים לחתום על חוזה בתחילת העסקתו של העובד. כאן תמצאו חוזה לדוגמה שנכתב על ידי קבוצה הפיסבוק הזדקנות בכבוד.

סגירת תפריט