חברת סיעוד או גמלה בכסף

הביטוח הלאומי מאפשר למקבלי גמלת סיעוד לבחור בין שתי אופציות.

אופציה א: גמלה בכסף

קבלת כספי גמלת הסיעוד ישירות לחשבון הבנק של המטופל. למידע נוסף לגבי הערך הכספי של הגמלה על פי מספר השעות שהמטופל זכאי לו בשבוע ואיך עוברים לאופציה זו לחץ כאן

בחלוקת הסכום, בממוצע השעות החודשי, התעריף לשעה הינו 47.27 ₪ (אפריל 2018). בהעסקה ישירה אתם המעסיק! עליכם לדווח לביטוח הלאומי כי הנכם מעסיקים עובד משק בית. במידה והשכר החודשי של העובד גבוה מ-5,500 ₪ יהיה עליכם לשלם בעבור העובד 2% דמי ביטוח לאומי על ההפרש בלבד. לפרטים נוספים על התשלום לביטוח לאומי לחץ כאן

כמו כן, חלים עליכם כל חובות מתן התנאים הסוציאליים על פי חוק. פיצויים וגמל, חופשה שנתית, חופשות חג, הבראה וכו‘. לפרטים נוספים לחץ כאן.

גם הגמלה לניצולי שואה הזכאים לתוספת 9 שעות סיעוד שבועיות מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל, יועברו לחשבון הבנק של המטופל. הסכום המעודכן לאפריל 2018 הינו 1,842 ₪ בחודש.

לתשומת לבכם יש לפנות ישירות לועידת התביעות ולעדכן אותם בדבר המעבר לגמלה בכסף באמצעות נספח א‘ לטופס 2655 – ”גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד“. ביטוח לאומי לא מבצע זאת עבורכם!!

אופציה ב: חברת סיעוד

קבלת כספי גמלת הסיעוד דרך שירותי חברת הסיעוד לחשבון הבנק של המטפל.

כאשר מעסיקים עובד דרך חברת סיעוד, אתם יחד עם חברת הסיעוד מעסיקים במשותף את העובד. עליכם לדווח לביטוח הלאומי כי הנכם מעסיקים עובד משק בית, אך מכיוון שהחלק שלכם בשכר העובד נמוך מ-5,500 ₪ בחודש אתם פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בעבור העובד. להסבר על התשלום לביטוח לאומי לחץ כאן

אבל.. וזה אבל גדול, השיתוף בין המעסיק לחברת הסיעוד מסתכם אך ורק בעלות שכר העובד והתנאים הסוציאליים.

רוב חברות הסיעוד אם לא כולם במקרים של תביעות מצד העובד, מתנערת מאחריות!

אגרת 366 של הביטוח הלאומי מסבירה ממה מורכב התעריף לשעה שמקבלת חברת הסיעוד.

מתוך התעריף אותו מקבלת חברת הסיעוד, סכום של 42.40 ₪ מיועדים לשכר העובד כולל הפרשות לפיצויים וגמל. סכום זה מתחלק ל.. 37.45 ₪ לשכר השוטף של המטפלת ו-4.95 ₪ לפיצויים וגמל. (נכון לאפריל 2018)

גם הכספים המגיעים לניצולי שואה הזכאים לתוספת 9 שעות סיעוד שבועיות מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל מועברים לחברת הסיעוד (39 ש.בחודש). הסכום המעודכן לאפריל 2018 הינו 2,088.45 ₪ בחודש. בחישוב לשעה, מועבר לחברת הסיעוד 53.55 ₪.

ככל שהסכום קטן מ-42.40 ₪ לשעה בשכר המטפלת, כולל הפרשות לפיצויים וגמל,
כך הקופון של חב‘ הסיעוד גדול יותר.

מכיוון שחברת הסיעוד הינה חברה המעסיקה עובדים הם, ורק הם, מחויבים על פי חוק להנפיק תלוש שכר.

אדם פרטי המעסיק עובד באופן ישיר – אינו נדרש להנפיק תלוש. זה בדיוק כמו העסקת עובדת משק בית בביתכם. לה אינכם מנפיקים תלוש.

בכל אחת מהאופציות יש לנהל רשום מדויק בדבר כל התשלומים החודשיים והשנתיים, בליווי אישור בחתימת העובד. אתם מחויבים במתן כל הזכויות הסוציאליות!

חשוב לדעת! כאשר מעסיקים באופן ישיר, יש לדאוג לחסוך את כל הסכומים שעליכם לשלם עבור התנאים הסוציאליים בכל אחת מהאופציות גם דרך חברת סיעוד וגם בהעסקה ישירה (גמלה בכסף) באמצעות גמלה בכסף.
פיצויים וגמל, הבראה, חופשה שנתית, ורצוי גם לחסוך מדי חודש עבור עובד מחליף בזמן החופשה השנתית של העובד.

ראו הוזהרתם!!! בשום פנים ואופן אין לפדות ימי חופשה בכסף. קישור למידע בעניין פדיון חופשה

סגירת תפריט