תנאי העסקת עובד זר בסיעוד

העסקת עובד זר בסיעוד חייבת להיות במתכונת מגורים בבית המטופל. רשות האוכלוסין וההגירה אינה מאשרת היתר העסקת עובד זר ללא מגורים בבית המטופל (Live Out).

משרת העובד בענף הסיעוד מוגדרת כמשרת אמון. כלומר, משרת עובדי סיעוד מחייבת נוכחות המטפל/ת 24 שעות בבית המטופל, כאשר העבודה בפועל והתשלום עבורה הנה כמשרה מלאה. אי לכך, זכאי העובד למנוחה בבית המטופל בלבד כאשר המטופל עצמו נח.

אין לאפשר שעתיים ”הפסקה“ מחוץ לבית המטופל כאשר אין השגחה חלופית. (קישור להסבר מפורט)

העובד זכאי למגורים הולמים, ארון בגדים ומיטה.

העובד זכאי ליום מנוחה שבועי (25 שעות מנוחה רצופות) כמוגדר בהוראות החוק. בהתאם לזכותון עובדים זרים (עמוד 14) ופסיקת ביה"ד הארצי ע"ע 47576-10-12 מיום 7.7.2016, נקבע כי, אורכו של יום המנוחה השבועי הינו 25 שעות ברצף והגמול עבור עבודה ביום המנוחה הינו 150% מיום עבודה רגיל ועוד שעה דהיינו 380.23 .

הגמול עבור עבודה ביום חג הינו 150% מיום עבודה רגיל דהיינו 380.23 .

היה והצדדים מסכימים ביניהם על עבודת המטפל ביום חגו ו/או ביום מנוחתו השבועית, יפעל המעסיק בהתאם להוראות החוק, ויתגמל את העובד בהתאם.

אף אחד מהצדדים אינו יכול לכפות עבודה ביום מנוחה ו/או חג.

כנגד עובד המאיים בעזיבה באם לא יועסק בימי המנוחה השבועית ו/או החגים, ניתן להגיש תלונה ברשות האוכלוסין וההגירה, מר שלומי גיל בכתובת: [email protected] טלפון: 02-6294447 פקס: 02-6469642

דמי מחלה וימי מחלה:

על פי חוק דמי מחלה, זכאי העובד עבור כל חודש בו עבד, לצבור 1.5 ימים, ועד לצבירה מקסימלית של 90 ימי מחלה בלבד. התשלום בפועל נעשה בכפוף להצגת תעודת חופשת מחלה מרופא קופת חולים, על פי החישוב הבא:

יום ראשון למחלה

ללא תשלום

יום שני ושלישי למחלה

50% מהשכר היומי

רביעי ואילך למחלה

תשלום מלא

חולה
סגירת תפריט