ימי חג לעובד זר

העובד זכאי ל-9 ימי חג בשנה לבחירה, מתוך רשימת החגים הרשמיים במדינתו של העובד. את רשימת החגים ניתן לבקש מהתאגיד שאצלו רשום העובד. בזמן חתימת החוזה על העובד לבחור 9 ימים והרשימה צריכה להיות מצורפת כנספח לחוזה. רשימה זו תלווה אותו לאורך כל תקופת העסקתו.

במידה ויוסכם בין הצדדים, ניתן לבחור את 9 ימי החג מתוך רשימת חגי ישראל.

עלות עבודה ביום חג עומדת על 150% משכר יום עבודה רגיל דהיינו 318 ₪.

היה ויום החג נפל על יום מנוחה אין כפל תשלום.

עובד שינצל את ימי החג ו/או ימי המנוחה השבועית המגיעים לו, לא יקבל תשלום נוסף לשכרו הרגיל.

עובד שעבד ביום חג שאותו בחר יקבל את התשלום על יום החג בחודש שבו היה החג ולא בסוף השנה.

סגירת תפריט