ביטוח רפואי וביטוח לאומי

חובה על המעסיק לדאוג לביטוח עובד זר ב2 ביטוחים הראשון ביטוח רפואי והשני ביטוח לאומי.

ביטוח רפואי :

חובת המעסיק לבטח את העובד הזר בביטוח רפואי.

עלות הביטוח הרפואי נעה בין 6.0 ₪ ל-7.6 ₪ ליום. (מאי 2020)

מומלץ לרכוש את הביטוח עצמאית ולא דרך התאגיד.

זכותו של המעסיק לקזז משכר העובד מחצית מעלות הביטוח בפועל, ולא יותר מ- 143.97 ₪.

חברת גיל עד – עובדים זרים לסיעוד מציעה ביטוח במחיר של 7.0 שקל בכללית(איילון) ומחיר של 6.5 שקל בלאומית(מנורה). (מאי 2020)

יצירת קשר: 054-4699314 נחמן או דרך האתר.

ביטוח בריאות השוואה

ביטוח לאומי :

מקבלי קצבאות סיעוד, שירותים מיוחדים וילד נכה שמעסיקים עובד זר לצורך טיפול סיעודי – פטורים מדיווח ותשלום דמי ביטוח על השכר שהם משלמים באופן פרטי לעובד הזר, עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש.

החל מחודש ינואר 2020, מעסיק עובד זר שלא מקבל קצבה מהביטוח הלאומי, ושיש לו היתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר לצורך טיפול סיעודי – יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על השכר שהוא משלם באופן פרטי לעובד הזר, עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש.

למידע על הפטור למקבלי קצבת סיעוד – לחצו כאן.

למידע על הפטור למקבלי קצבת שירותים מיוחדים וילד נכה – לחצו כאן.

1. אם השכר המשולם על ידי המעסיק הפרטי לעובד הזר הוא עד 5,500 ₪ בחודשההשלמה של המטופל, במקרה שהכספים עוברים דרך חברת הסיעוד או בגמלה ישירה, שמלוא הסכום מועבר על ידי המטופל לעובד.

לדוגמה: אם המטופל מקבל מהביטוח הלאומי דרך חברת הסיעוד, קצבת סיעוד בסך 3,000 ₪ ומשלם לעובד הזר 5,500 ₪ נוספים (כלומר, סך הכל 8,500 ₪), תהיה פטור מתשלום דמי ביטוח על ה-5,500 ₪ שאתה משלם.

2. אם השכר שאתה משלם באופן פרטי לעובד הזר עולה על 5,500 ₪ בחודש – עליך לדווח ולשלם רק על הפרש השכר שמעל 5,500 ₪ בחודש.

לדוגמה: אם הטופל מקבל מהביטוח הלאומי גמלת סיעוד בכסף בסך 2,000 ₪ או שחברת הסיעוד משלמת לעובד הזר 2,000 ₪, ואתה משלם לעובד הזר תוספת שכר בסך 6,500 ₪ (סך הכל 8,500 ₪), עליך לדווח ולשלם דמי ביטוח על 1,000 ₪ בלבד.

את התשלום דמי הביטוח הלאומי ניתן לבצע באמצעות אתר התשלומים או באמצעות פנקס תשלומים. לקבלת פנקס תשלומים נא לפנות למוקד הטלפוני 6050*

את השכר יש לשלם בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר, או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו.

כיצד ניתן לקבל פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי?

כדי לקבל את הפטור מתשלום דמי הביטוח יש לפתוח בביטוח הלאומי ”תיק מעסיק עובד במשק בית“ (גם אם בפועל אינך משלם דמי ביטוח).

סגירת תפריט