ביטוח רפואי וביטוח לאומי

חובה על המעסיק לדאוג לביטוח עובד זר ב2 ביטוחים הראשון ביטוח רפואי והשני ביטוח לאומי.

ביטוח רפואי :

חובת המעסיק לבטח את העובד הזר בביטוח רפואי.

עלות הביטוח הרפואי נעה בין 6.0 ₪ ל-7.4 ₪ ליום. (ינואר 2019)

מומלץ לרכוש את הביטוח עצמאית ולא דרך התאגיד.

זכותו של המעסיק לקזז משכר העובד מחצית מעלות הביטוח בפועל, ולא יותר מ- 134.63₪.

מידע על סוגי ביטוח רפואי שונאים עלויות ויתרונות

ביטוח לאומי :

החל מחודש אפריל 2018, מקבל גמלת סיעוד המעסיק עובד זר, בין אם ההעסקה נעשית במשותף עם חברת סיעוד ובין אם ההעסקה נעשית באופן בלעדי באמצעות גמלה בכסף, יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על תוספת השכר אותו הוא משלם באופן פרטי לעובד הזר יוצאת עד לסכום של 5,500 ₪ בחודש.

תנאי הזכאות לפטור – קישור לאתר הביטוח הלאומי

1. אם השכר המשולם על ידי המעסיק הפרטי לעובד הזר הוא עד 5,500 ₪ בחודשההשלמה של המטופל, במקרה שהכספים עוברים דרך חברת הסיעוד או בגמלה ישירה, שמלוא הסכום מועבר על ידי המטופל לעובד.

לדוגמה: אם המטופל מקבל מהביטוח הלאומי דרך חברת הסיעוד, קצבת סיעוד בסך 3,000 ₪ ומשלם לעובד הזר 5,500 ₪ נוספים (כלומר, סך הכל 8,500 ₪), תהיה פטור מתשלום דמי ביטוח על ה-5,500 ₪ שאתה משלם.

2. אם השכר שאתה משלם באופן פרטי לעובד הזר עולה על 5,500 ₪ בחודש – עליך לדווח ולשלם רק על הפרש השכר שמעל 5,500 ₪ בחודש.

לדוגמה: אם הטופל מקבל מהביטוח הלאומי גמלת סיעוד בכסף בסך 2,000 ₪ או שחברת הסיעוד משלמת לעובד הזר 2,000 ₪, ואתה משלם לעובד הזר תוספת שכר בסך 6,500 ₪ (סך הכל 8,500 ₪), עליך לדווח ולשלם דמי ביטוח על 1,000 ₪ בלבד.

את התשלום דמי הביטוח הלאומי ניתן לבצע באמצעות אתר התשלומים או באמצעות פנקס תשלומים. לקבלת פנקס תשלומים נא לפנות למוקד הטלפוני 6050*

את השכר יש לשלם בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר, או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו.

כיצד ניתן לקבל פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי?

כדי לקבל את הפטור מתשלום דמי הביטוח יש לפתוח בביטוח הלאומי ”תיק מעסיק עובד במשק בית“ (גם אם בפועל אינך משלם דמי ביטוח).

סגירת תפריט