עלויות העסקת עובד זר בסיעוד מעודכן לאפריל 2023

שכר , ניכויים משכר, תנאים סוציאליים, וחובות העובד הזר בסיעוד על פי הוראות החוק, נהלי העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה ומשרד העבודה, מידע על הניכויים המותרים מהשכר של עובד זר ממשרד העבודה והרווחה.

בתאריך 01.12.2017 עודכן שכר המינימום והוא עומד על 5,572 ₪. כמו כן עודכנו סכומי הניכויים המותרים בחוק בחוזר ראש מינהל מספר 01/18.

משכר המינימום 5,572 ₪ ניתן להוריד על פי אזור גאוגרפי וסטטוס מגורי המטופל הוצאות בגין:

טבלת שכר עובד זר

הסכום הניתן לעובד מדי סוף שבוע (100 ₪) הוא מקדמה שבועית על חשבון שכר העובד ויש להורידו מסך השכר החודשי הרשום בטבלה לעיל.

על פי חוק הגנת השכר, ניתן לשלם חלק משכר העבודה באוכל ובמשקאות, המיועדים לצריכה במקום העבודה, להוציא משקאות משכרים, בגובה של עד 10% משכר המינימום – אך ורק בהסכמת העובד ובחתימתו. יש להקפיד שסעיף בנושא יוכנס בחוזה העסקה.

עובד המתגורר במקום העבודה, אינו זכאי לקצובת נסיעה. (ראה עמוד 11 סעיף ג' – קצובת נסיעה)

עבור עבודה ביום מנוחה ו/או חג הגמול הנו 380.23  ₪. (הסבר על יום מנוחה) (הסבר על יום חג)

ניתן לנכות משכר העובד עד 25% מהשכר, אולם אסור בתכלית האיסור לנכות סכום זה באופן אוטומטי מהברוטו, אלא אך ורק את הסכומים המקוזזים משכר ברוטו בפועל. (ראה עמוד 12)

סגירת תפריט